Arama Türü:  
 

Radyo Reklamcılığı
Sadece kulağa hitap eden iletişim şekline işitsel medya denir. Bu da radyo reklamları ile olur.
Radyolara reklamın girmesi yarım asrı geçmiştir. Radyo sayesinde daha geniş kitlelere ulaşma
imkanına sahip olursunuz. Bu iletişimi gerçekleştirirken maliyet bakımından en avantajlı tanıtım
türlerinin başında da radyo reklam çeşitleri gelmektedir. Teknolojinin de ilerlemesiyle birlikte,
radyo dinleme ortamı ve dinleyici kitlesi de artmıştır.

Radyo Reklamı Nasıl Yapılır?
Radyo reklamı, belirli bir senaryoya göre yazılıp, belirli sürede okunması gerekir. Reklamın etkili
olabilmesi için tek yol çarpıcı ve güzel bir sese sahip kişinin reklam metnini okumasıdır. Ses efekti,
ikili konuşma diyaloğu, tonlama ve vurgular, bu mecranın verimli işlemesini sağlar. Çünkü hedef
kitleye görmediği bir ürünü alması için öneride bulunuyorsunuzdur. Bunun için de ikna edici olabilmek
gerekmektedir. Bu veriler ışığında, bir ses stüdyosunda, eldeki senaryolarda bulunan radyo spotları,
düzgün diksiyonlu kişilerce okunarak, reklam seslendirmesi yapılmış olur.
Radyo reklamları, klasik kuşaklar şeklinde, minimum 5 saniyeden başlayan sürelerle yapılabileceği gibi, radyo
programının akışı içine de yerleştirilebilir. Bu mecralarda farklı tanıtım uygulamaları da vardır. Bunlar,
müzikli ve jingle içerikli reklamlar ile ses efektli ve diyalog üzerine kurulmuş spotlardır. Ayrıca tüm programa
sponsorluk anlaşmasıyla da reklam alınabilir. Burada amaç, dinleyici kitlesi fazla bir programın, örneğin haber
bülteninin, para karşılığı belli bir kurum ya da kuruluşa, tanıtım karşılığı satılmasıdır.
Radyolarda reklam tarifeleri hesaplanış sistemi aynı olmakla birlikte, fiyatları radyo kanallarına göre farklılık gösterir.
Fiyat tarifesi hesaplanırken saniye birim ücreti belirlenir. Günde kaç tekrar yapılacağı onaylandıktan sonra
(tekrar sayısı 8 – 12 aralığındadır)bu rakam 30 ile çarpılır. Böylece firmanın kanala aylık olarak ödeyeceği rakam da belirlenmiş olur.

Radyo Reklam Çeşitleri
İşitsel medyada kullanılan reklam türleri; düz anons, ses efektli ve cıngıllı şekildedir. Reklam Ver, bu tanıtım
mecrasında da planlamasıyla radyoda reklamlarınızdan verimli geri dönüş almanızı sağlar.
Düz anons: Radyo reklamcılığı içinde geçen bu türde, spikerin, yazılı bir şekilde elinde bulunan reklam spotunu
okumasıyla yapılır. Bilinen en eski radyo reklam spot türüdür. Genellikle hedef kitle üzerinde etki bırakmak adına seslendirmeyi ünlü kişiler de yapmaktadır. Bu tür reklam, 5 saniyeden az olamaz.

Diyalog ve ses efektleri: Bir ya da birkaç sunucu reklamı sunar. Kullanılan ses efekti, düz bir konuşmanın aksine, dinleyicinin dikkat ve ilgisini radyoya yoğunlaştırmak için kullanılır. İki kişinin diyaloğu şeklinde spot olarak hazırlanan reklam, karşılıklı ve efektli konuşma esasına dayanır. Ses kayıt stüdyolarında seslendirilir.

Müzikli veya Jingle Radyo Spotları : Reklamverenin sloganını ya da reklamlarını akıllarda kalmasını sağlayacak, bestelenmiş, hareketli, eğlenceli ve kısa müziklerdir. Asıl hedef, hitap edilen müşteride, ürüne karşı sempati yaratarak, satın alma ihtiyacı doğurmaktır. Diğer türlere göre daha dikkat çekicidir. Genellikle cıngıl olarak telaffuz edilir.