Arama Türü:  
 

Reklamın İnandırıcılığı

Reklamcı yaptığı işte başarılı olmak için bazı metotlar kullanır. Bunların başında yaratıcı metot gelir.
Hayal kurabilmek bunu gerçeğe uyarlayabilmek ve inandırıcı olabilmek gibi özelliklere haiz olan kişi
diğerleri tarafından izlenecek , takip edilecek bir başka deyişle etkili olacak reklamlar ortaya çıkarır.
Geri