Arama Türü:  
 

Gazate Reklamcılığı

Gazeteler, yazılı basında en çok yer bulan yayınlardır. Günlük olmaları, her yeni günde yeni
yeni haberlerle çıkmaları ve haberlerin siyaset, aktüalite, spor, bilim, sanat vb gibi hemen her
alanı içermesi sebebiyle her kesimden insana hitap ederler. Bu özelliklerinden dolayı gazete
reklamcılığı önemli alanlardan biridir. Bunun başlıca sebepleri arasında gazetelerin farklı kesimlere
yani farklı kültür gruplarına seslenmelerini sayabiliriz.

Gazete reklamcılığı, strateji gereği siyah – beyaz ya da renkli olabilir. İşin boyutlarını önce tanıtım
bütçesi, sonra da gazetenin "sütün – santim" şeklinde ifade edilen özel boyutlandırma sistemi belirler.

Gazetelerin yayın günlerinin önemi vardır. Tatil günleri herkesin rahatça ve uzun zaman ayırarak
gazete okuduğu dönem olarak kabul edilir. Bu sebeple de büyük kitlelere ulaştırılması istenen ilanlar
bu günlerde yoğunlaşacaktır.

Gazetelerin sayfalarının konumları da önemlidir. Sağ sayfamı, sol sayfamı sorusuna verilecek cevap pek fazla bilimsel olmasa da araştırmalar, lâtin alfabesi ile yazılmış gazete ve dergiler soldan sağa okunduğu ve sayfalar sağdan sola
doğru çevrildiği için gözlerin önce sağ sayfayı gördüğünü ortaya koymuştur.

Zaman içinde edinilen deneyimler sonucu, hangi tanıtımın hangi sayfalarda yayınlanırsa daha etkili olacağı konusunda somut bilgiler edinilmiştir. Belirli bir konuya ayrılmış bir sayfada o konu ile ilgisi olmayan bir ürünün tanıtımını yapmak elbette doğru olmayacaktır. Bununla birlikte aynı konuya ayrılmış bir sayfada o konu ile ilgili tanıtım verildiğinde, bütün kuruluşların aynı şansa sahip olmaları söz konusudur. O sayfa artık okuyucunun gözünde o konu ile ilgilendiği
dönemlerde bilgi almak için inceleyeceği bir alandır.
Gazete tasarımlarında hitap edilen kitleye ulaşmak için 3 ana elemandan faydalanılır;
1. Başlık
2. Metin
3. Fotoğraf İllüstrasyonu
› 1. Başlık
Öncelikle başlık potansiyel müşteriyi ürüne yönlendiren bir "Yönlendirme Panosu"dur. Ürünün adının, ne olduğunun ve
ne işe yaradığının ya da potansiyel müşteri kitlesinin kimliğinin başlıkta belirtilmesi yararlı olur.
› 2. Metin
Başlıktan sonra gelen ve en az onun kadar önemli olan kısım metin bölümüdür. Çünkü onun tamamlayıcısıdır. metinde, doğrudan hedefe gidilmelidir. Doğrular ilgi çekici sözcüklerle anlatılmalıdır böylece inandırıcılık artacaktır.
› 3. Fotoğraf İllüstrasyonu
Birinci plânda resim elemanının mı yoksa metin yazısının mı olacağı gazete reklamcılığında her zaman tartışılan bir
konu olarak süregelmiştir. Bazen biri, bazen diğeri vurucu güç olarak kullanılabilir. Fakat genellikle resim elemanının
daha çok kullanıldığını söyleyebiliriz.
Gazete Reklam üç farklı aşamadan oluşmaktadır;
1. Küçük ilanlar;
Herhangi bir iş, emlak, vasıta, eleman vb. içerikte bulunan konuların, günlük belirli gazetelerde yayınlanan ilanlar
olarak bilinmektedir. Gazeteler her gün bu küçük ilanları seri şeklinde sıralar ve yayına alır.
2. Resmi ilanlar;
Resmi gazete ilanları kanun ve gazete yönetmelikleri doğrultusunda zorunda yayınlanması zorunlu hale getirilmiş ilanlar olarak bilinmektedir.
3. Ticari ilanlar;
Kurum ve kuruluşların mal ürün ve hizmetlerini tanıtmak amacıyla gazete yayımlanan reklam niteliği taşıyan ve
profesyonel adımlar ile hazırlanan ilan türüdür.