Arama Türü:  
 

Reklam

İnternet, televizyon, gazete, radyo, billboard, dergi, sinema gibi mecralar aracılığıyla çeşitli mal,
ürün ve hizmetlerin hedef kitlelere ve tüketicilere belirli bir ücret karşılığında tanıtılmasıdır. Bu
işin ana unsurları; bir ücret karşılığında yapılması, tanıtım yaptıran firmaların belli olması, mal
ürün ya da hizmetlerin tanıtımı yapılırken geniş hedef kitlelere ve tüketicilere hitap eden görsel
işitsel ve yazılı medya araçlarının kullanılmasıdır.

Reklam tüketicilere mal ürün ve hizmetler ve bunların kullanımı hakkında ürünlerin nereden,
nasıl, hangi fiyatlara alınabileceği hakkında bilgi verir, tüketicilere doğru mal ve ürünü almaları için
yol gösterir. İşletmelerin Pazar payını arttırmasında, marka değerlerinin yükselmesinde, yeni üretim
politikalarının tespitinde ve yatırımlarının yönlendirilmesinde önemli bir yardım unsurudur. Tüm bu
tanımları özetleyecek olursak; bir mal, ürün veya hizmetin tanıtılacağı pazarın ve tüketicilerin
değerlendirilmesi için yapılacak araştırmalar, reklam hedefinin, harcamaların ve hedef kitleye verilecek
mesajların tasarlanması, bütçe için kaynak planlaması, tasarımın ne zaman nasıl nerede, hangi ortamlar
ile yapılacağı konusundaki stratejilerin tespiti karar sürecindeki faaliyetlerin tamamıdır denilebilir.

İyi bir reklamın özellikleri şöyle olmalıdır;
-Orjinal
-İlgi çekici
-Şaşırtıcı
-Bir kere kullanmaya yönlendirici

Reklam Çeşitleri;

- İnternet Reklamcılığı
- Televizyon Reklamcılığı
- Açıkhava Reklamcılığı
- Radyo Reklamcılığı
- Sosyal Medya Reklamcılığı
- Gazate Reklamcılığı

Reklamın yaratıcı ve ticari olmak üzere iki yönü vardır.

» Reklamın inandırıcılığı
» Reklamın ticari yönü
» Reklamda 5M
» İnternet Reklam Paketi Uygulama Şekilleri