Arama Türü:  
 


TİCARET KANUNU İLE TAM UYUMLU İNTERNET SİTESİ


Web Sitesi Sahibi Olma Zorunluklarına Dair Kanun Metni
Yeni Ticaret Kanunu ile Uyumlu İnternet Sitesi Nedir?
Kanuna Uygun Web Sitesi, 14 Ocak 2011 tarihinde TBMM de büyük çoğunlukla kabul edilen Yeni Türk Ticaret Kanunu nedeniyle oluşan bir terimdir. Kabul edilen bu yeni kanun tasarısı, tüm sermaye şirketlerinin web sitesi olmasını zorunlu kılmaktadır.

Web sitesinin ne amaçla zorunlu tutulduğu ve detayları hakkında geniş bilgiyi, aşağıdaki makale başlıklarımızda bulabilirsiniz.
Tasarı Hangi Amaçla Web Site Zorunluluğu Getirmektedir?
Web sitesi, insanların her yerden kolayca erişebileceği bir veri ortamıdır. Yeni Türk Ticaret Kanunu, web sitesini bu nedenle zorunlu kılmaktadır.

Sermaye şirketlerinde çok sayıda ortak bulunabilir ve özellikle Anonim Şirketlerde (A.Ş) bu rakam milyonlara kadar ulaşabilmektedir. Sermayesi paylara bölünmüş olan şirketlerin mevcut sermayeleri de genellikle kamuyu ilgilendirebilecek kadar büyüktür. Sermaye şirketlerinde yaşanan gelişmeler, doğrudan ya da dolaylı olarak milyonlarca insanı etkileyebilmektedir. Sermaye şirketi ortaklarının çok sayıda olması ve bütün ortakların karar alıcı durumda olamaması, tüm ortaklarının şirket hakkında bilgi sahibi olamaması sonuçlarını doğurmaktadır. Ayrıca sermaye şirketlerinin durumunun kamuyu ilgilendirmesinin sebepleri arasında, piyasayı etkileme güçlerinin yüksek olması bulunmaktadır.

Yeni Türk Ticaret Kanununun temel hedefi de bu sorunları çözmektir. Şirketlere yönetilebilir web site zorunluluğunu getirerek, şirketteki gelişmeler konusun da , tüm şirket ortaklarının ve kamunun daha etkin biçimde bilgilendirilmesini sağlamaktır.
Yasaya Uygun Web Sitesi Yaptırmayan Şirketleri Ne Bekliyor?
Tasarının yasalaştığı tarihten itibaren 3 ay içerisinde web sitesi yaptırmayan ya da yaptırdığı web sitesi yasaya uygun olmayan; anonim şirket yönetim kurulu üyeleri, limited şirket müdürleri ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerde komandite ortaklar adli ve para cezası ile cezalandırılacaklardır.
Yeni Ticaret Kanuna Göre Olması Gereken Web Sitesinin Özellikleri Nelerdir?
Yeni Türk Ticaret Kanununda detaylı olarak anlatılan web sitesi zorunluluğu, şirketlerin ortaklarına ve diğer kurumlara karşı şeffaf olmasını amaçlıyor. Kanunda bahsedilen web sitesinde, şirketin tüm resmi bilgilerinin internet üzerinden yayınlanması hedefleniyor. Bu nedenle şu özellikler ön plana çıkıyor:

» Web sitesi zorunluluğu tüm sermaye şirketleri için geçerlidir.
» Zorunlu kanuni Web sitesi kolayca güncellenebilir olmalıdır.

Yeni Türk Ticaret kanununda web sitesinde yayınlanmalı denen tüm bilgiler ( raporlar, kararlar, bilançolar ) zorunlu web sayfası içinde bulunmalı.
Web sitesi yayını kesintisiz olmalı. Bu sebeple alan adı barındırma (Hosting) hizmeti alınan firma ile bu bilginin paylaşılması, web sitesinin sürekli olarak yayında kalması için gereklidir. Web sitesinin sadece kanuni zorunluluk olarak kullanılmayacağı da düşünülmelidir. Maliyet açısından, web sitesi hem kanuni şartları hem de ihtiyaçları karşılamalıdır.
Geri