Arama Türü:  
 

İnternet Danışmanlık Firmaları

İnternet danışmanlığı firmaları, internet üzerinden fonksiyon göstermek
isteyen işletmelerin stratejilerini geliştirmeyi ve bu yolda firmalara,
danışmanlık hizmeti sunmayı hedefler.

Firmaların, internet ortamında pazarlama faaliyetlerini başlatmaları öncesindeki
aşamaların oluşumunu da sağlar.

Danışmanlar, online satış araçlarının oluşturulması ve yürütülmesi konularında da
yardımcı olurlar.

Her yönüyle ele aldığımızda, internet danışmanlığı, müşterilerin mevcut online durumu ve buna
gerekli olan eklemeleri, bu ilavelerin adaptasyonunu içermektedir.

 

Geri