Arama Türü:  
 

İnternet Reklamcılığı
İnternet Reklamcılığı bir çok konu ile bağlantılı olarak ilişkilendirilebilecek gelişmiş reklamcılık
türlerinden biridir. İnternet Reklamcılığı; gazete, televizyon, radyo gibi mecralarla yayınlanan
reklam kampanyalarıyla karşılaştırıldığında hem ölçümlendirilebilir olmasıyla hem de düşük
maliyetle daha fazla kitlelere ulaşabilmesiyle ön plana çıkmaktadır. İnternet’in son yıllarda
aldığı hal ile dünya üzerindeki herhangi bir bilgiye en kısa sürede ulaşılabilmesini sağlayan bir
kitle iletişim aracı olduğu düşünürsek, İnternet Reklamcılığı etkin ve doğru yollar seçilerek planlı
çalışmalarla yürütüldüğünde hedef kitlenize ürün ve hizmetlerinizi en kolay şekilde tanıtmanızı
sağlayabilecek bir reklamcılık türüdür.

Bugün İnternet Reklamcılığı; bir çok firmanın gerek satışlarını arttırma, gerekse kurumsal kimlik ve
imajını göstermek amacıyla kullandığı bir vizyon, pazardır. İnternet Reklamcılığı, bir firmanın
Pazarlama Stratejilerine uyarlanarak yapılan stratejik reklam çalışmalarıdır.

İnternet Reklamcılığı Hedefleri:
• Firmanın kendisini, ürünlerini ve servislerini tanıtmak.
• Firmanın mevcut ve potansiyel müşterileri ile iletişimini sağlamak.
• Firmanın servislere olan ilgi, özendirme ve satışları arttırmak.

İnternet Reklamcılığı Türleri:
• Web Sitesi; İnternet üzerinde insanların ulaşabildiği bir site oluşturmak; yazılı, resimli hatta sesli, görüntülü olarak
şirketin vermek istediği mesajları, bilgilendirmeleri, servis ve ürünleri mevcut ve potansiyel müşterilere ulaştırmanın en kolay yollarından biridir.

• Arama Motoru Reklamcılığı; İnternet üzerinde bir konuda bilgi almak isteyen insanların ilk başvurduğu kaynaklar
Arama Motorlarıdır, dünya üzerinde insanların günde milyarlarca sorgu ile arama işlemi gerçekleştirip aradıkları
bilgiye ulaşmak istedikleri düşünüldüğünde, Arama Motorları internetin en önemli organik ziyaretçi kaynaklarından
biridir.

• Email Reklamcılığı; bir ürün, hizmet, bildiri hakkında müşteri ya da hedef kitlenize email yolu ile yapılan reklamcılık türüdür, günümüzde her ne kadar Email Reklamcılığı suistimal edilerek “Spam Mail” kavramına dönüşsede, doğru bir şekilde kullanıldığında Email Reklamcılığı, isterseniz sitenizi, isterseniz direkt olarak ürün ve hizmetlerinizi tanıtmanın
hızlı yollarından biridir. Düzenli olarak yapılan Bülten şeklinde Toplu Mail Gönderimleri ile hem hedef kitlenizle daha
fazla etkileşim içinde olabilir hem de sizinle alakalı gelişmeleri herhangi bir zahmete girmeden ulaşmaları
sağlanmaktadır.

• Banner Reklamcılığı: İnternet siteleri üzerinde belirli bir ücret karşılığında reklam yerleşimlerine ilgili görsel ya da hareketli resimlerin konularak hedef kitleye ulaşmayı hedeflemektedir. Banner Reklamcılığı; doğru hedef kitlenin analiz edildiği ve talebin olabileceği siteler üzerinde doğru yerleşimde, doğru şekilde uygulandığında direkt olarak Satışa
Yönelik etki gösteren önemli bir İnternet Reklamcılığı parçasıdır.